Dr. Reşat Sinanoğlu

Dr. Reşat SinanoğluDr. Reşat Sinanoğlu - Yönetim Danışmanı

21 Ekim 2020

YEREL PARA BİRİMLERİ

Yerel para birimleri; ülkelerin Merkez Bankalarının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu resmi para birimleridir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu Türk Lirası gibi.

Rezerv para birimleri; Merkez Bankalarının küresel ticareti sürdürmek için bulundurmak (rezerv etmek) zorunda oldukları paralardır.

06 Mayıs 2020

EKONOMİK BÜYÜME VE EKONOMİK KALKINMA

Ekonomik büyüme ile ekonomik kalkınma aynı anlama gelmez. Başka bir deyişle, her ekonomik büyüme beraberinde ekonomik kalkınmayı getirmez.

Her ikisini de tanımlayarak aralarındaki farkın görülmesini sağlayalım. Ve ekonomik kalkınma için yapılması gerekenleri anlamaya çalışalım.

28 Mart 2020

COVID-19’UN EKONOMİYE ETKİSİ

COVID-19’ un ekonomiye etkisini analiz etmek,  çıkarımları açısından yanılma payı yüksek ve değişken bir varsayımın peşinde olmak demektir.

Yönetim bilimci olarak, çözüm üretmeden önce sorunun tanımlanması gerektiğini anlatırız ki sorunun nedenleri ile kendisi karışmasın.

15 Şubat 2020

KÜRESELLEŞME

Küreselleşme, daha iyi bir dünya yaratamadı. Aksine, dünyanın sorunlarını ve gelir dağılımı adaletsizliğini büyüttü. Küreselleşmeden yararlanabilecek beşeri sermayeye sahip olanlarla, yararlanamayanlar arasındaki sınıfsal fark derinleşti ve küreselleşmenin, herkesin yararına olacağı iddiası geride kaldı.

Ne var ki, küreselleşme ben almayayım denilebilecek bir olgu değildi. Kapsayıcı ve baskın karakteri ülkeler üzerinde sürü etkisi yarattı.

23 Aralık 2019

SİYASET VE EKONOMİ

Siyaset ve Ekonomi, büyük resmin oluşumunda birbirini etkileyen ve biri diğerine bağımlı parçalardır. Ayrı uzmanlık alanlarının yaşamsal işbirliğini, ekonomi penceresinden ele almaya çalışacağım.