Dr. Reşat Sinanoğlu

Dr. Reşat SinanoğluDr. Reşat Sinanoğlu - Yönetim Danışmanı

21 Ekim 2020

YEREL PARA BİRİMLERİ

Yerel para birimleri; ülkelerin Merkez Bankalarının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu resmi para birimleridir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu Türk Lirası gibi.

Rezerv para birimleri; Merkez Bankalarının küresel ticareti sürdürmek için bulundurmak (rezerv etmek) zorunda oldukları paralardır.

18 Aralık 2017

PAZARLAMA YÖNETİMİ SAHADA RAYINDAN ÇIKIYOR

Pazarlama yönetimi sahada rayından çıkıyor. Dramatik sonuca elbette yavaş, yavaş gelindi.

Sorumluları, pazarda cirit atan sözde pazarlama uzmanları değil, sözde pazarlama uzmanlarına fırsat veren işverenler ve lisans sonrası programlarında neredeyse önüne gelene sözde ders verme olanağını veren üniversitelerdir.

27 Temmuz 2017

PERAKENDE DENETİMİ

Perakende denetimi, dağıtım hizmet seviyesinin nihai tüketiciye erişim noktasındaki istikrarını izlemek için yapılır.

FMCG (hızlı tüketim ürünleri) olarak adlandırılan ve kolayda mal (kolay erişim ve yaygın dağıtım) olarak da anılan ürün ve hizmetlerin, üreticilerden tüketicilere çok sayıda bağımsız toptancı ve perakendecilerle ulaştırılması, dikey bütünleşmiş dağıtım kanalları yönetiminde uzmanlaşma ihtiyacını da beraberinde getirir.

05 Haziran 2017

CİRO TUZAK, VERİMLİLİK ESASTIR

Ciro tuzak, verimlilik esastır cümlesi açıklanması gereken bir denklemi ifade eder. Basit anlamda,  cironun yaratacağı katma değeri kast eder. Teknik olarak da sabit giderle yaratılan toplam ciro büyüklüğünden çok, toplam katkı payının önemine başka bir deyişle, cironun "araç" yaratacağı katkı payının "amaç" olduğuna dikkat çeker.

Kısaca, daha yüksek katkı payı yaratamayan daha yüksek ciro yapmanın, verimli bir sermaye yaratma sürecine servis vermeyeceğini diğer bir ifadeyle, katma değer yaratamayan bir büyümenin hamallık olduğunu vurgular(*).

10 Aralık 2016

DÜNYANIN GÜÇ HARİTASI

Dünyanın güç haritası görebilenler için şeffaf, göremeyenler için gizemli olabilir. Dünyanın sahip olduğu kıt kaynakların kimler tarafından kontrol edildiğini gösteren ve sınırları güç ilişkisine göre değişebilen bir haritadır.

Coğrafi haritalar, ülkelerin sınırlarında bayraklarının dalgalandığı toprak coğrafyasını gösterir ve yazılı çizili her ortamda kolayca bulunabilir. Ulusal yapılanmaların yer aldığı bu haritada sınırlar gönüllü ya da gönülsüz kolay değişmez.