Dr. Reşat Sinanoğlu

Dr. Reşat SinanoğluDr. Reşat Sinanoğlu - Yönetim Danışmanı

05 Eylül 2020

KURUMSAL AKADEMİ

Kurumsal Akademi; şirketlerin daha iyi yönetilme ihtiyacını karşılamak için çoklu disiplin yaklaşımıyla tasarlanan kaynak seti yatırımıdır ve birçok örnekte olduğu gibi kurum içi eğitimlerin paketlenmesi ile sınırlı değildir.

Aksine, kurumun yerleşik doğrularının tamamının sorgulanmasını sağlayacak nicelik ve nitelikte güncellenen bir kaynak seti ile ortak akla servis veren ve yine ortak akıl ile iyileştirilen platformlardır.

05 Ocak 2020

BEŞERİ SERMAYE

Beşeri sermaye kavramından, Gary Becker 1950’lerde teorisini geliştirene ve aynı isimde çok satan bir kitap yazana kadar kimsenin haberi yoktu(1). Becker, insanların okul ve mesleki eğitimlerine yapılan yatırımların nasıl geri döndüğünü ele almaya karar verdi. Beşeri sermaye “bir insanın yaşamına katkı sağlayan bildiği her şeyin toplamı” olarak Literatüre girdi.

25 Mart 2019

YÖNETİM

Yönetim, sosyal, siyasal ve ekonomik alanlarda elde edilen olumlu ya da olumsuz sonuçların tek nedenidir. Başka bir deyişle, elde edilen başarılı ya da başarısız sonuçların “yönetim” dışında aranması gereken bir başka nedeni yoktur.

Mikro Ekonomiden bir örnek verelim. İhraç edilen bir ürün, standartlara uygun olmayan madde içerdiği için iade edilirse nedeni; üretim ve dağıtım süreçlerinin iyi yönetilmemesidir.

07 Şubat 2019

LİYAKAT

Liyakat; sözlük anlamı “uygunluk, yeterlilik ve yetenek” açısından öngörülen pozisyona layık olmak demektir. İyi bir eğitimi, deneyimi, yetkinliği ve ahlâklı olmayı bir arada yansıtır.

Liyakat, kurumsal bir yapılanmada yer alan her rol için vazgeçilmez Kriterdir. Söz konusu Kriteri bilerek ya da bilmeyerek göz ardı eden her kurumsal yapı zedelenir ve bütüne olan etkisi oranında olumsuz sonuçlar kaçınılmaz olur.

06 Ocak 2019

İNOVASYON

İnovasyonun, insanlık tarihinin en eski kavramlarından biri olduğunu söylemek mümkündür. İnsanoğlu, tarihsel süreç içerisinde sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarını önce keşfetmeyi sonra karşılamayı başarmıştır.