Dr. Reşat Sinanoğlu

Dr. Reşat SinanoğluDr. Reşat Sinanoğlu - Yönetim Danışmanı

05 Ocak 2020

BEŞERİ SERMAYE

Beşeri sermaye kavramından, Gary Becker 1950’lerde teorisini geliştirene ve aynı isimde çok satan bir kitap yazana kadar kimsenin haberi yoktu(1). Becker, insanların okul ve mesleki eğitimlerine yapılan yatırımların nasıl geri döndüğünü ele almaya karar verdi. Beşeri sermaye “bir insanın yaşamına katkı sağlayan bildiği her şeyin toplamı” olarak Literatüre girdi.

23 Aralık 2019

SİYASET VE EKONOMİ

Siyaset ve Ekonomi, büyük resmin oluşumunda birbirini etkileyen ve biri diğerine bağımlı parçalardır. Ayrı uzmanlık alanlarının yaşamsal işbirliğini, ekonomi penceresinden ele almaya çalışacağım.

21 Kasım 2019

ÇİN, ABD TİCARET SAVAŞLARI

ÇİN, ABD ticaret savaşlarının körüklediği Resesyona, küresel ekonominin tahammülü zayıftır. Resesyona yönelik parasal gevşeme (Quantitative Easing) ile yanlış zeminin ve yapısal sorunların büyüme olasılığı da yüksektir.

02 Kasım 2019

PİYASALAR

Piyasalar yanıltmaz, her durumda gerçeği yansıtır. Sadece, piyasaların yansıttığı gerçeği her kesim aynı sürede hissetmez.

Açık toplum ve açık ekonomi ortamlarının doğası gereği var olan düzensiz ve karmaşık ilişkiler piyasaların oto kontrolündedir.

27 Eylül 2019

ÖNGÖRÜ

Öngörü; kısaca ileriyi görebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Tutarlı bir öngörü için konuya ait yeterli bilgiye sahip olmak, büyük resme olan etkisini ölçmek ve ileriye yönelik gelişimini etken çevre değişkenleriyle birlikte tahmin edebilmek gerekir.

Günümüz teknoloji ortamında tahminleri sürekli güncellemek ve iyileştirmek mümkün olsa da, küresel etkileşim düzleminde öngörü yapmak ve belirsizlikleri minimize etmek kolay değildir.