Dr. Reşat Sinanoğlu

Dr. Reşat SinanoğluDr. Reşat Sinanoğlu - Yönetim Danışmanı

05 Mart 1998

KÜRESELLEŞME OLGUSU KARŞISINDA TÜRK İŞLETMELERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

Giriş

Türkiye, üretici egemen bir pazardan giderek tüketici egemen bir pazara geçişin çatışma sürecini yaşamaktadır. Kapalı ekonomi içerisinde tüketiciyi temsil eden devletle pazarlık etmeye ve aldığı vize ile tüketici ihtiyaçlarının karşılanma düzeyini belirlemeye alışmış olan üreticiler bugün zor durumdadırlar. Tüketicinin kendisini temsil etme yetkisini her geçen gün biraz daha devletten geri aldığı günümüzde, üretici pazarlığı doğrudan tüketici ile yapmak zorundadır. Tüketici ile anlaşmanın yolu ise ulaşılabilecek en iyi hizmeti en iyi koşullarda sunmaktır. Ticari sınırların giderek ortadan kalkması ile tüketicinin ulaşabileceği hizmet seviyesi yükselmekte ve rekabet düzeyi de aynı oranda üreticileri zorlamaktadır.

01 Ocak 1998

DÜNYADA LİDERLİK VE GÜÇ İLİŞKİSİ*

Giriş

Lider ya da liderlik olgusunun varlığından söz edebilmek için önce sistem içerisinde geliştirilmiş düzenli bir işbirliğinin varlığını aramak gerekir. Konumuz dünya liderliği olduğunda da, çalışmamıza tüm ülkelerin üyesi oldukları düzenli bir işbirliği sisteminin varlığını araştırarak başlamakta yarar vardır.

Dünya üzerinde sayısız işbirliği oluşumları görülmekle beraber tüm ülkeleri kapsayan tek bir düzenli işbirliği sistemi, başka bir deyişle bütünleşme yaptığımız araştırmalarda bulunamamıştır. En geniş tabanlı olanları dahi (BM gibi) üyeleri ve konuları sınırlı bütünleşmeler olarak görülmektedirler. Buna karşın dünya liderliği konuşulabilen ve amaçlandığı gözlenen bir hedef olduğuna göre, nasıl’ını cevaplayabilmek için giderek küçülen ve küreselleşen dünyamızın gerçeklerini bu yönde gözden geçirmek gerekmektedir.

Dünya üzerinde, ülkelerin ekonomik, sosyal ve/veya siyasal konularda ortak amaçlar için biraraya gelmeleri sonucu yarattıkları ve bir sistem içerisinde çalışan çok sayıda düzenli işbirlikleri vardır. Üye olmayan ülkelerin, sözkonusu sınırlı bütünleşmelerden olumsuz etkilenmeleri halinde, başka bir karşıt bütünleşme ile ya da bireysel olarak dünya denen kıt kaynaklar küresini kendi amaçları için değerlendirmek isteğiyle rekabet ettikleri açıktır. Bu gözlemlenebilen davranışlar giderek bütünleşmeler arası doğrudan veya dolaylı pazarlıkların arttığı dünyamızı, düzenli olmamakla beraber, kendi içerisinde dengeli bir işbirliği sistemi olarak algılamamıza yardımcı olmaktadır.