Dr. Reşat Sinanoğlu

Dr. Reşat SinanoğluDr. Reşat Sinanoğlu - Yönetim Danışmanı

17 Nisan 2021

İŞLETME YÖNETİMİNİN KODLARI DEĞİŞTİ

İşletme yönetiminin kodları, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren küreselleşmenin etkisinde değişti. Ne yazık ki, söz konusu değişim ve nedenleri geniş bir alanda doğru okunamadığı için gereklerinin hayata geçirilmesi de sağlanamadı.

Şüphesiz, işletme yönetiminin kodlarını değiştiren nedenler, önce ekonominin bilinen davranış kalıplarını etkiledi ve neredeyse yerleşik doğruların tamamı sorgulanır oldu.

16 Şubat 2021

KÜRESEL REKABET

Küresel rekabetin fırsat eşitliği terazisi doğru çalışmıyor. Terazinin doğru çalışabilmesi için gerekli Regülasyonlar ise sürekli tanımlanıyor ama gerçekleştirilmiyor.

Her geçen yıl gelir dağılımı daha fazla bozuluyor ve küresel ölçekte yaşanan tüm olumsuz sonuçların başlıca nedeni olmaya devam ediyor.

21 Ekim 2020

YEREL PARA BİRİMLERİ

Yerel para birimleri; ülkelerin Merkez Bankalarının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu resmi para birimleridir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu Türk Lirası gibi.

Rezerv para birimleri; Merkez Bankalarının küresel ticareti sürdürmek için bulundurmak (rezerv etmek) zorunda oldukları paralardır.

05 Eylül 2020

KURUMSAL AKADEMİ

Kurumsal Akademi; şirketlerin daha iyi yönetilme ihtiyacını karşılamak için çoklu disiplin yaklaşımıyla tasarlanan kaynak seti yatırımıdır ve birçok örnekte olduğu gibi kurum içi eğitimlerin paketlenmesi ile sınırlı değildir.

Aksine, kurumun yerleşik doğrularının tamamının sorgulanmasını sağlayacak nicelik ve nitelikte güncellenen bir kaynak seti ile ortak akla servis veren ve yine ortak akıl ile iyileştirilen platformlardır.

06 Mayıs 2020

EKONOMİK BÜYÜME VE EKONOMİK KALKINMA

Ekonomik büyüme ile ekonomik kalkınma aynı anlama gelmez. Başka bir deyişle, her ekonomik büyüme beraberinde ekonomik kalkınmayı getirmez.

Her ikisini de tanımlayarak aralarındaki farkın görülmesini sağlayalım. Ve ekonomik kalkınma için yapılması gerekenleri anlamaya çalışalım.