Dr. Reşat Sinanoğlu

Dr. Reşat SinanoğluDr. Reşat Sinanoğlu - Yönetim Danışmanı

22 Mayıs 2021

ZOMBİ ŞİRKETLER

Zombi şirketler, devletten aldığı sayısız desteğe karşın, sermaye yaratmayı başaramayan ve fiilen ekonomik aklını ve ömrünü yitirdiği halde, geri ödeyemeyeceği finansal desteklerle suyun üzerinde tutulmaya devam edilen şirketler için kullanılan bir tabirdir.

Kısaca, zombi şirketler yanlış ekonomi politikalarının yarattığı ve çoğalttığı çürük elmalardır. Çoğalmaları önlenemezse diğer sağlıklı elmaları da çürüterek, piyasaların verimsizlik tuzağına düşmelerine neden olurlar.

17 Nisan 2021

İŞLETME YÖNETİMİNİN KODLARI DEĞİŞTİ

İşletme yönetiminin kodları, 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren küreselleşmenin etkisinde değişti. Ne yazık ki, söz konusu değişim ve nedenleri geniş bir alanda doğru okunamadığı için gereklerinin hayata geçirilmesi de sağlanamadı.

Şüphesiz, işletme yönetiminin kodlarını değiştiren nedenler, önce ekonominin bilinen davranış kalıplarını etkiledi ve neredeyse yerleşik doğruların tamamı sorgulanır oldu.

16 Şubat 2021

KÜRESEL REKABET

Küresel rekabetin fırsat eşitliği terazisi doğru çalışmıyor. Terazinin doğru çalışabilmesi için gerekli Regülasyonlar ise sürekli tanımlanıyor ama gerçekleştirilmiyor.

Her geçen yıl gelir dağılımı daha fazla bozuluyor ve küresel ölçekte yaşanan tüm olumsuz sonuçların başlıca nedeni olmaya devam ediyor.

21 Ekim 2020

YEREL PARA BİRİMLERİ

Yerel para birimleri; ülkelerin Merkez Bankalarının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu resmi para birimleridir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu Türk Lirası gibi.

Rezerv para birimleri; Merkez Bankalarının küresel ticareti sürdürmek için bulundurmak (rezerv etmek) zorunda oldukları paralardır.

05 Eylül 2020

KURUMSAL AKADEMİ

Kurumsal Akademi; şirketlerin daha iyi yönetilme ihtiyacını karşılamak için çoklu disiplin yaklaşımıyla tasarlanan kaynak seti yatırımıdır ve birçok örnekte olduğu gibi kurum içi eğitimlerin paketlenmesi ile sınırlı değildir.

Aksine, kurumun yerleşik doğrularının tamamının sorgulanmasını sağlayacak nicelik ve nitelikte güncellenen bir kaynak seti ile ortak akla servis veren ve yine ortak akıl ile iyileştirilen platformlardır.